-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):( . accretio -
( . acculturation
( . accumulator - )

( . accumulatio -
( . 1909)

( . akme - -
( . akme - )
( . - ) ( 1961-92 )

(1831-95)
( 1917 )
(Acollas) (1826-91)
()
(Aconcagua)
(1866-1937)
( . 1918)
( . 1908)

( . acre)
(Acre)
( )


( . akrobateo -
(Ackroyd) ( . 1949)

( . akron - megas
(Akron)
( . akron - . peto - )
(1217-82)
( . akropolis)

( . akrostichis
( . akroterion)
( . akron - )

( 1968 . )
( . - - )
(1832-1903)
(1823-86)
(1817-60)
(1848-1909)

:

()
(1860-1907)
() (Berenson) (1865-1959)
(1884-1954)