-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):()
( . Astatium)

(1816-63)
( . 1924)
( . . -) (. 1922)
(1892-1966)
( . 1936)
( . astheneia)
( . asthenes - ops - )
( . asthenes - )
(Astaire) ( . . ) (1899-1987)
( a - . stereos -
( . aster - )
( . 285)
( . 269)
( . asteroeideis - )
( a - . stigme - )
()
( . 290)
( . asthma - )


(Aston) (1877-1945)( . 1957)
-
-


. 1919. . 67 . . 3 .... ( . astron - )
( ... )
( ... . blema - )

( ... ...)
( . astron - eidos - )
( ... ...)
( ... . labe - )

:

( . Bundesrat)
( . 1930)
( . 1717-97)
( . bathys - metreo - )
(Bernhard) (1931-89)