-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):

( . polysyndeton)

( . polyspastos - )
( ... )()

( )
( ... . theos - )
( ... . taenia - )


( . politika -
-
( . polytypage)
( ... )
( )


( ... . tropos -
( )
( )
( . politura -
(Politzer) (1903-42)

()


( ... . uron - )
( ... ...)
( ... . phagein -
( ... . phylon -
( ... . phone -
(


( ... . chroma - )
( . . 251)
(5 .)

(1906-67)
( ... ...)
(Politzer) (1835-1920)
(Poliziano) ( . .

:

( . 1922)
.
(1902-76)

( . 307-324)