-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):
( . tutti
()
(Tutu) ( . 193..1)
(Tutuola) ( . 1920)
(Tuulik) ( . 1940)
( . 1940)
( . tufo)
(1900-8 ..1)

( . 1933)

(1893-1937)
( ) ( . 1924)
( . 1940)
(Tucholsky) (1890-1935)
( - )
( . 1904)
(1778-1812)
(1765-1812)
- (1829-1913/14)
()
( . Tusch)

( . toucher -

( )

(1909-79)

( . )
()

(1915-65)

( . Tusche)

()
-1 (Television Francaise)
( . 1934)

(Thanh Hoa)
(1910-8 ..1)

()
( . 1929)
() (Tzara) ( .
(Tczew)

:


-
(1904-71)

(amt)