-
 

                                                      

: "" "". .

:

, .

:

(Bolivar)
(Amapa)
( . bule - )

(1867-1930)