-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):


( . 286)
( . 1 . . .)
(2-1 . . .)
() ( . . 319)
( . 260 - 170 . .)
() (1 .)
( . apologeomai - )
( . apologia)
( ... . mixis - )



( . aporia

( . aposteriori - )

(1654-1734)
( )

( . apostolos - )
( . apothekion - )
( .-. )
( . apophatikos - )
( . apophthegma - )
( . apotithemi - )
( . apotheosis - )

( . apophysis -

( ... . chroma - )
( ... )
(Appalachian Mountains)


( . apparatus - )


( . appareil - )
( . appassionato)
(Appel) ( . 1921)
(Appell) (1855-1930)
( . appendix - )


( . ad - perceptio - )
( . appetitus - )
(?-70- . 2 .)
( . via Appia)
( . applicata

:

()
( . virginal)
( . akron - )
(1910-63)
( . 1763-1810)