-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):

( . 1948)
( . thesauros - )

( . thesauros - )


( . thesis -
( . theos - )
(Pico de Teide)

(Theiler) (1899-1972)


(Taylor) (1685-173 ..1)
(Taylor) (1613-67)
(Taylor) (1578-1653)
(Taylor) ( . 1642-1729)
() () ( . 194..1)
(1886-1975)
(1784-1850)
( . 1929)
( . 1932)

(1894-1973)
I (1589-1663)
II (1700-62)
(Teirlinck) (1879-1967)
(Teisseren de Bort) (1855-1913)


(Tate) (1899-1979)
(Tate Gallery)
(
(Teichmuller) (1832-88)


(Teixeira Pinto) (1545-1605)
(Teilhard de Chardin) (1881-1955)
( . theke -

(
() (Thokoly) (1657-1705)


(?-1200)
(Thackeray) (1811-63)

( . texo -
() (Texel)

:

(Aukstaitija)
(1849-1914)
()
(Wright) ( . 1916)