-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):

( . transmitto - )
()

( . transparent
( ... . spiro -
( .-. . transplantatio - )
( .-. transpositio - )
()

( . transporto - )-

( )
( ... . sudo - )
(Transtroemer) ( . 193..1)


( . transfercar

( . transfert
( ... )
( . transformo - )


( . transformatio - )( ...)
( . transfusio - ) ()

( . transcendens

( . tranchee)
( . tranchee -
(Traore) ( . 1936)
( . trap)
( . trapeza -
( . trapezitai

(1905-94)
(1912-84)

:

(1906-91)
( . analysis - )
()
( . 1903)